DE KUNST GAST – vanaf 24 december 2020 – de kunst gast is nog steeds actief, zolang de lockdown voortduurt – help de kunstenaars en huur voor twee maanden een werk van één van de deelnemende kunstenaars

Zie voor meer informatie: www.artisaguaranty.nl