WORK IN PROGRESS – handen van keramiek – in onderzoek is het werken in keramiek. Recent project revisited #1.2 is een installatie van handen. Gebakken in de ovens van Cool Clay Collectieve. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________